"העיר חשובה לי ואנשיה חשובים לי עוד יותר. בשנים האחרונות שמתי את טובתם של תושבי ותושבות באר שבע אל נגד עיניי,
אני פועל במועצה למענם ולמען באר שבע טובה יותר"